Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Μαθησιακές Δυσκολίες


Με τον όρο ¨Μαθησιακές Δυσκολίες¨ ορίζονται τα κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία σε παιδιά που έχουν

 κανονική φοίτηση

 παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους

 δεν κατατάσσονται στα ¨άτομα με ειδικές ανάγκες¨

 δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.

Είδη Μαθησιακών Δυσκολιών

 Δυσλεξία

 Δυσορθογραφία

 Αγραφία και δυσγραφία

 Δυσαριθμησία

 Αλεξία


Δυσλεξία

Η Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία το 1968 πρότεινε δύο ορισμούς για τη “Δυσλεξία”.

• Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία: “Είναι διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης παρ’ ότι υπάρχει καλή εκπαίδευση, φυσιολογική ευφυΐα και καλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές διαταραχές που συνήθως είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης”.

• Δυσλεξία: “Παιδική διαταραχή, κατά την οποία παρ’ όλο που η εκπαίδευση είναι καλή, το παιδί δεν καταφέρνει να μάθει ανάγνωση, γραφή και συλλαβισμό ώστε να συμβαδίζει με την ηλικία του”.Δυσορθογραφία

Ορισμένα χαρακτηριστικά ορθογραφικά λάθη είναι: σύγχυση των λέξεων, αντιστροφή, αντικατάσταση, παράληψη ενός μέρους της λέξης ή παραλήψεις περισσοτέρων λέξεων. Λάθη που συχνά μεταφέρονται και στη φωνητική, στις λέξεις ευρείας χρήσης ή στη γραμματική. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο να παραμορφώνονται οι έννοιες, στο να δημιουργούνται αντιφατικές έννοιες ή σε μια μερική ή ολική δυσχέρεια του κειμένου.


Αγραφία και δυσγραφία

Αγραφία είναι η άρνηση της γραφής

Δυσγαφία είναι η αδυναμία κατάκτησης της «σωστής» γραφής

Δυσαριθμησία

Όταν οι ειδικοί μιλούν για αναπτυξιακή Δυσαριθμησία ή ειδική διαταραχή στα Μαθηματικά ή Δυσκαλκουλία εννοούν μια σοβαρή ανεπάρκεια στην εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων, η οποία δεν εξηγείται από τη νοητική καθυστέρηση, ανεπαρκή εκπαίδευση, ακουστικά ή οπτικά προβλήματα.

Τα άτομα με Δυσαριθμησία αδυνατούν να κατανοήσουν τα σύμβολα της αριθμητικής και τις αριθμητικές πράξεις. Επιπλέον παρουσιάζουν αδυναμία στην εκμάθηση της προπαίδειας και στην ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας. Τα άτομα αυτά συχνά συγχέουν αριθμούς όπως το 6 με το 9, το 7 με το 4 κ.α.

Αλεξία

Η αλεξία είναι η αδυναμία αναγνώσεων γραμμάτων ή λέξεων, ενώ η οπτική ικανότητα είναι φυσιολογική (γραμματική ή λεκτική τύφλωση).
Πηγές :

1. Σακκάς,Β. , Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Εκδ. Ατραπός, 2002

2. Ζακοπούλου, Β. , Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση συμπτωμάτων δυσλεξικής συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία. Ιωάννινα, 2001

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM – IV).


Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Πως να αναγνωρίσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας

Πώς να... αναγνωρίσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας


Κάθε πρώτη τάξη είναι πιθανό να έχει τουλάχιστον ένα παιδί με κάποιο βαθμό δυσκολίας στον λόγο και την ομιλία. Εδώ, η Jane Speake προσφέρει έναν ακριβή οδηγό για την αναγνώριση των παιδιών που επηρεάζονται και έναν πλούτο πρακτικών συμβουλών για υποστήριξη. Ενσωματώνοντας τη λίστα ελέγχου της Afasic, δηλαδή δοκιμασίες εύκολες στη χρήση, ώστε να μπορούν να γίνονται και από μη ειδικευμένους δασκάλους, αυτό το βιβλίο θα:
- σας δώσει μια περίληψη των διάφορων τύπων των δυσκολιών του λόγου και της ομιλίας
- σας βοηθήσει να εντοπίσετε το παιδί με δυσκολίες και θα σας δείξει τι πρέπει να έχετε στο νου σας
- σας προσφέρει ξεκάθαρη καθοδήγηση σχετικά με το πότε να αναφερθείτε σε λογοθεραπευτή / λογοπαθολόγο για αξιολόγηση
- διευκρινίζει τους διάφορους ρόλους που διαδραματίζονται από την εκπαίδευση, τους επαγγελματίες υγείας και τους γονείς - και το πώς να δουλέψουν μαζί για αποτελεσματική υποστήριξη
- σας παρέχει πρακτικές ιδέες για υποστήριξη του παιδιού μέσα στην τάξη και στρατηγικές για να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας

Επιμέλεια-Μετάφραση
Κοκμοτός Παναγιώτης - Λογοθεραπευτής
Μπέλλα Σταυρούλα - Λογοθεραπεύτρια MSc

http://www.glafki.gr/product.asp?id=2092
http://www.babyspace.gr/Article/difficulties-in-speech/455-2723.html
https://www.ebooks.gr/book/300197
http://www.paper-bookland.gr/books.asp?action=view&bookID=158019
http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=589600
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=84503

Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Στάδια ανάπτυξης του Λόγου και της Ομιλίας στα παιδιά


Ηλικία 0-6 μηνών

 Τρομάζει με ήχους

 Αναγνωρίζει ήχους

 Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι

 Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους

 Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους

 Μιμείται ήχους

 Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες

 Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες

 Χαμογελάει όταν του μιλάνε

 Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει

 Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του
Ηλικία 7-12 μηνών

 Καταλαβαίνει το ναι και το όχι

 Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του

 Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους

 Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)

 Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει

 Μιμείται μερικούς ήχους και μελωδίες των ενηλίκων

 Χρησιμοποιεί ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή

 Ακούει όταν του μιλάς

 Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα

 Παράγει μίας ή περισσότερες λέξεις

 Χρησιμοποιεί ουσιαστικά

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων

 Κατανοεί απλές εντολές


Ηλικία 13-18 μηνών

 Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων.

 Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).

 Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.

 Ακολουθεί απλές εντολές.

 Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις(κυρίως ουσιαστικά)

 Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.

 Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.

Ηλικία 19-24 μηνών

 Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς).

 Είναι 25-50% κατανοητό στους ξένους.

 Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.

 Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.

 Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.

 Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;».

 Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες.

 Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.

 Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.
Ηλικία 2-3 ετών

 Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%.

 Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.

 Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά».

 Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα.(πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).

 Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους.

 Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.

 Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.

 Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.

 Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς.

 Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.

 Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων, με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο

 Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις , άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).

 Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.

 Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που του λέγονται.

 Μιλάει με δυνατή φωνή.

 Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.

 Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση

 Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.

 Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»

 Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική.


Ηλικία 3-4 ετών

 Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων.

 Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες(σταματάω-ξεκινάω, μέσα-πάνω, μικρό-μεγάλο)

 Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.

 Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις(ποιος, τι, πού, γιατί)

 Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις.

 Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα.

 Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.

 Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.

 Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί.

 Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.

 Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.

 Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων.

 Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων.

 Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.

 Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.

 Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις.

 Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.

 Συμμετέχει σε συζητήσεις.

 Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου.

Ηλικία 4-5 ετών

 Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.

 Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.

 Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.

 Μετράει ως το 10 μηχανικά.

 Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.

 Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.

 Ρωτά για ορισμούς λέξεων.

 Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.

 Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων.

 Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.

 Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων.

 Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.

 Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.

 Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.

 Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

 Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.


Ηλικία 5-6 ετών

 Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

 Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.

 Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».

 Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».

 Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.

 Χρησιμοποιεί συνδέσμους.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.

 Ονομάζει τα αντίθετα.

 Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

 Μετρά ως το 30 μηχανικά.

 Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.

 Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία.

 Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.

 Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.
Ηλικία 6-7 ετών

 Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.

 Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

 Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».

 Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.

 Απασχολείται με συζητήσεις.

 Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.

 Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

 Απαγγέλει το αλφάβητο.

 Μετρά ως το 100 μηχανικά.

 Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως.

 Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

(Kenneth Shipley 1998: Assessment in Speech Language Pathology)
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας και κατάποσης (σε παιδιά και ενήλικες).
Δυσκολίες οι οποίες χρίζουν Λογοθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης

1. Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας

2. Αρθρωτική διαταραχή

3. Φωνολογική διαταραχή

4. Μαθησιακές Δυσκολίες

5. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

6. Νοητική Υστέρηση

7. Δυσαρθρία

8. Διαταραχές στη ροή της ομιλίας

9. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

10. Διαταραχές φώνησης

11. Βαρηκοΐα- κώφωση

12. Διαταραχές κατάποσης

13. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

14. Εγκεφαλικά επεισόδια

15. Εγκεφαλική παράλυση

16. Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

17. Ομιλία ατόμων μετά από ολική ή μερική λαρυγγεκτομή.

18. Σύνδρομα που συνδέονται με δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας