Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Τι συμβαίνει στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ)


Παρατηρείται δυσλειτουργία στους παρακάτω τομείς ανάπτυξης
•Κοινωνική Συμπεριφορά
•Γενική Συμπεριφορά
•Ενδιαφέροντα ( επαναληπτική ή στερεοτυπική συμπεριφορά)
•Δραστηριότητες


Στις ΔΑΔ περιλαμβάνονται οι παρακάτω διαταραχές
•Αυτιστική Διαταραχή
•Διαταραχή Rett
•Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή
•Asperger
•Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη


Κάποιες από τις σημαντικότερες παρατηρήσεις από γονείς παιδιών ΔΑΔ σε ηλικία 3 χρόνων και νωρίτερα που παρακολουθούν ΔΑΔ είναι:
•το παιδί δε γυρνάει στο κάλεσμα του ονόματός του
•αποφεύγει να τους κοιτάξει στα μάτια
•το βλέμμα του είναι απλανές
•η αντίδραση του σε ήχους του περιβάλλοντος επιλεκτική και ιδιόρρυθμη
•ο λόγος του επαναληπτικός και δυσνόητος
•απομονώνεται και χάνει το ενδιαφέρον του για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους
•προσκολλάται σε περιορισμένο αριθμό παιχνιδιών
•η συγκέντρωση προσοχής του σε δραστηριότητες είναι σύντομη
•τοποθετεί τα παιχνίδια του ενδιαφέροντός του τελετουργικά σε ευθεία γραμμή
•παρουσιάζει έντονες εκρήξεις θυμού και απειθαρχία
•ιδιόρρυθμη χρήση αντικειμένων στερεοτυπίας

Γιατί εμφανίζονται
Τα ακριβή αίτια για τις ΔΑΔ είναι ακόμα άγνωστα. Με βάση τα ευρύματα γενετικών, βιολογικών, και βιοχημικών ερευνών που έχουν γίνει οι επιστήμονες δέχονται την ύπαρξη οργανικών αιτιών στην εμφάνιση ατόμων με ΔΑΔ


Πώς αντιμετωπίζονται οι ΔΑΔ
Η απάντηση είναι η δημιουργία ειδικού ατομικού παιδαγωγικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου με ΔΑΔ. Στοχεύει στην αντικατάσταση δυσλειτουργικών συμπεριφορών με κοινωνικές, γνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτουπηρέτησης. Πηγή 
www.paidagwgos.blogspot.com 

Τεστ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
Το τεστ δημιουργήθηκε από τη Φανή Κατσαμάκη, τον Ιανουάριο του 2010, με τη χρήση του εργαλείου Adobe Captivate 4, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "ΤΠΕ στην εκπαίδευση", του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Σημείωση: το τεστ είναι ενδεικτικό του τρόπου που μπορούν να συνεισφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών. Οι ερωτήσεις του έχουν βασιστεί σε προτάσεις, απόψεις και τακτικές ψυχολόγων και ειδικών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα αντιπροσωπευτικά, αφού από τη διαδικασία διάγνωσης λείπουν στοιχεία όπως η φωνητική συμμετοχή του χρήστη, που είναι πολύ σημαντική.

Πατήστε εδώ για να κάνετε το τεστ

http://dyslexiawiki.pbworks.com/f/THE+TEST.swf Πηγή
http://dyslexiawiki.pbworks.com/w/page/3625851/FrontPage