Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Εποπτικό σεμινάριο ''ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ''
Ενότητες εποπτικού σεμιναρίου
 • Θεωρητική προσέγγιση των Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών
 • Λογοθεραπευτική αξιολόγηση των Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών
 • Διαφοροδιάγνωση των Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών από άλλες διαταραχές
 • Λογοθεραπευτική παρέμβαση των Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών με χρήση τεχνικών
 • Ανάλυση περιστατικών 

Εισηγήτρια : Μπέλλα Σταυρούλα, MSc- SLT Λογοθεραπεύτρια
Το εποπτικό σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες Λογοθεραπευτές
Θα δοθούν σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης.
Κόστος σεμιναρίου: 50 €
Ημερομηνία διεξαγωγής  Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00-15.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Αθήνα
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής : 6945177929, 2114063771

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Τα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού σύμφωνα με το DSM-IV

autism 
Διαταραχή στην κοινωνική συναλλαγή, η οποία παρουσιάζεται με δύο ή περισσότερα συμπτώματα από τα παρακάτω:
 • διαταραχή στη χρήση μη λεκτική επικοινωνίας, όπως βλεμματική επαφή, εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώματος, «χειρονομίες»
 • αδυναμία ανάπτυξης σχέσεων με συνομήλικους
 • έλλειψη αυθόρμητης αναζήτησης για να μοιρασθεί ενδιαφέροντα με άλλα άτομα, για διασκέδαση ή ενασχόληση με άλλα άτομα
 • έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηματικής ανταπόδοσης
Διαταραχές στην επικοινωνία, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα
 • καθυστέρηση ή έλλειψη ανάπτυξης λόγου (χωρίς προσπάθεια αναπλήρωσης της επικοινωνίας με εναλλακτικές μορφές όπως χειρονομίες ή μίμηση)
 • σε άτομα με αναπτυγμένο λόγο διαταραχή στην έναρξη και διατήρηση συνομιλίας με άλλα άτομα
 • στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη χρήση της γλώσσας ή ιδιοσυγκρατική γλώσσα
 • έλλειψη συμβολικού παιχνιδιού ή κοινωνικού παιχνιδιού το οποίο να είναι ανάλογο με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.
 Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, όπως διαφαίνονται με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα
 • έμμονη απασχόληση με ένα ή περισσότερα ενδιαφέροντα
 • προσκόλληση σε συγκεκριμένες μη λειτουργικές ρουτίνες
 • έμμονη απασχόληση με μέρη/ εξαρτήματα αντικειμένων.