Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Μαθησιακές Δυσκολίες


Με τον όρο ¨Μαθησιακές Δυσκολίες¨ ορίζονται τα κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία σε παιδιά που έχουν

 κανονική φοίτηση

 παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους

 δεν κατατάσσονται στα ¨άτομα με ειδικές ανάγκες¨

 δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.

Είδη Μαθησιακών Δυσκολιών

 Δυσλεξία

 Δυσορθογραφία

 Αγραφία και δυσγραφία

 Δυσαριθμησία

 Αλεξία


Δυσλεξία

Η Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία το 1968 πρότεινε δύο ορισμούς για τη “Δυσλεξία”.

• Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία: “Είναι διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης παρ’ ότι υπάρχει καλή εκπαίδευση, φυσιολογική ευφυΐα και καλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές διαταραχές που συνήθως είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης”.

• Δυσλεξία: “Παιδική διαταραχή, κατά την οποία παρ’ όλο που η εκπαίδευση είναι καλή, το παιδί δεν καταφέρνει να μάθει ανάγνωση, γραφή και συλλαβισμό ώστε να συμβαδίζει με την ηλικία του”.Δυσορθογραφία

Ορισμένα χαρακτηριστικά ορθογραφικά λάθη είναι: σύγχυση των λέξεων, αντιστροφή, αντικατάσταση, παράληψη ενός μέρους της λέξης ή παραλήψεις περισσοτέρων λέξεων. Λάθη που συχνά μεταφέρονται και στη φωνητική, στις λέξεις ευρείας χρήσης ή στη γραμματική. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο να παραμορφώνονται οι έννοιες, στο να δημιουργούνται αντιφατικές έννοιες ή σε μια μερική ή ολική δυσχέρεια του κειμένου.


Αγραφία και δυσγραφία

Αγραφία είναι η άρνηση της γραφής

Δυσγαφία είναι η αδυναμία κατάκτησης της «σωστής» γραφής

Δυσαριθμησία

Όταν οι ειδικοί μιλούν για αναπτυξιακή Δυσαριθμησία ή ειδική διαταραχή στα Μαθηματικά ή Δυσκαλκουλία εννοούν μια σοβαρή ανεπάρκεια στην εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων, η οποία δεν εξηγείται από τη νοητική καθυστέρηση, ανεπαρκή εκπαίδευση, ακουστικά ή οπτικά προβλήματα.

Τα άτομα με Δυσαριθμησία αδυνατούν να κατανοήσουν τα σύμβολα της αριθμητικής και τις αριθμητικές πράξεις. Επιπλέον παρουσιάζουν αδυναμία στην εκμάθηση της προπαίδειας και στην ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας. Τα άτομα αυτά συχνά συγχέουν αριθμούς όπως το 6 με το 9, το 7 με το 4 κ.α.

Αλεξία

Η αλεξία είναι η αδυναμία αναγνώσεων γραμμάτων ή λέξεων, ενώ η οπτική ικανότητα είναι φυσιολογική (γραμματική ή λεκτική τύφλωση).
Πηγές :

1. Σακκάς,Β. , Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Εκδ. Ατραπός, 2002

2. Ζακοπούλου, Β. , Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση συμπτωμάτων δυσλεξικής συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία. Ιωάννινα, 2001

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM – IV).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου