Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Λογοθεραπευτική αντιμετώπιση των Μαθησιακών ΔυσκολιώνΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ


Αγόρι ηλικίας 8,5 παρουσιάζει Μαθησιακή Δυσκολία. Μετά από δύο μήνες Λογοθεραπευτικής παρέμβασης το αγόρι παρουσίασε βελτίωση. Στις παραπάνω εικόνες παρουσιάζεται η αυθόρμητη γραφή του παιδιού πριν την έναρξη των Λογοθεραπευτικών συνεδριών και η αυθόρμητη γραφή του παιδιού μετά από δύο μήνες Λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 Οι τομείς του λόγου που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια των Λογοθεραπευτικών συνεδριών ήταν
  • η σημασιολογία, προκειμένου να αυξηθεί το αντιληπτικό και το εκφραστικό λεξιλόγιο
  • η φωνολογία, προκειμένου να μην γίνονται φωνολογικά λάθη
  • η σύνταξη, προκειμένου να παράγονται άρτιες και μεγάλες προτάσεις
  • η μορφολογία, προκειμένου να μειωθούν τα ορθογραφικά λάθη
  • η πραγματολογία, προκειμένου να κατανοούνται και να χρησιμοποιούνται σωστά οι μεταφορικές φράσεις.
Επιπλέον ενισχύθηκε η οπτικοακουστική προσοχή και μνήμη του παιδιού και αυξήθηκε η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης των λαθών του.
Με την έγκαιρη Λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες στους εκάστοτε τομείς της γλώσσας , που μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στην εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου