Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Διαταραχή της χρήσης της γλώσσας


Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν:
- Δυσκολία στην αφήγηση
- Δυσκολία ή έλλειψη σχολιασμού
- Ακατάλληλη στάση του σώματος.
- Ασυνήθιστη χροιά και ένταση φωνής
- Δυσκολία στην έναρξη της συζήτησης
- Περιορισμένη πρόθεση για επικοινωνία
- Ακατάλληλη χρήση βλεμματικής επαφής
- Δυσκολία στη συντήρηση της συζήτησης
- Μειωμένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον
- Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων
- Μειωμένες δεξιότητες εναλλαγής της σειράς
- Δυσκολία στην αιτιολόγηση των καταστάσεων.
- Έλλειψη ή μείωση της πρωτοβουλίας για αλληλεπίδραση
- Δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου
- Έλλειψη ή μείωση του ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους
- Δυσκολία στη χρήση του λόγου με βάση τους κοινωνικούς κανόνες
- Περιορισμένη ή ελλιπής χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας για την ενθάρρυνση του ομιλητή


Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή παρουσιάζουν:
- Απουσία αποριών και ερωτήσεων
- Απουσία χρήσης όρων ευγενίας
- Ηχολαλία (σε σοβαρές μορφές)
- Οι απαντήσεις τους είναι εκτός θέματος
- Αδυναμία αυτοδιόρθωσης των λαθών τους
- Μειωμένη πρωτοβουλία για έναρξη της συζήτησηςΤα παιδιά με Σημασιολογική Πραγματολογική Διαταραχή παρουσιάζουν :
- Μεγαλόφωνη ομιλία
- Δυσκολία εύρεσης λέξης
- Αντικοινωνική συμπεριφορά
- Δυσκατάληπτο τρόπο έκφραση
- Φλυαρία σε συνδυασμό με υπερλεξία
- Φτωχή συντήρηση του θέματος της συζήτησης
- Αδυναμία στη χρήση της λογικής σκέψης και στην εξαγωγή συμπερασμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου