Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

10 Χαρακτηριστικά της ομιλίας παιδιών με βαρηκοΐα

  1. Δυσκολία στην παραγωγή φωνημάτων, εξαιτίας της αδυναμίας της σωστής τοποθέτησης των αρθρωτών
  2. Αδυναμία στην ακουστική διάκριση ομόηχων λέξεων
  3. Τηλεγραφικός λόγος, χρήση σύντομων φράσεων που περιέχουν ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα, χωρίς προθέσεις, αντωνυμίες, άρθρα, συνδέσμους
  4.  Η γραμματική είναι λιγότερο αναπτυγμένη από το λεξιλόγιο
  5.  Λανθασμένη χρήση των χρόνων των ρημάτων
  6.   Δυσκολία στην κατανόηση περίπλοκων συντακτικών δομών
  7. Το λεξιλόγιο είναι μειωμένο και περιορίζεται σε συγκεκριμένες έννοιες.
  8. Υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση και κατάκτηση αφηρημένων εννοιών,ποσοτικών και χρονικών εννοιών
  9.   Ο αριθμός των επικοινωνιακών συναλλαγών τους είναι περιορισμένος
  10. Δεν κάνουν εύκολα εναλλαγή σειράς  κατά τη διάρκεια του διαλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου