Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Δυσλεξία


Η Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία το 1968 πρότεινε δύο ορισμούς για  τη “Δυσλεξία”.
         Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία: “Είναι διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης παρ’ ότι υπάρχει καλή εκπαίδευση, φυσιολογική ευφυΐα και καλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές διαταραχές που συνήθως είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης”.
         Δυσλεξία: “Παιδική διαταραχή, κατά την οποία παρ’ όλο που η εκπαίδευση είναι καλή, το παιδί δεν καταφέρνει να μάθει ανάγνωση, γραφή και συλλαβισμό ώστε να συμβαδίζει με την ηλικία του”.
Μορφές και τύποι της δυσλεξίας
         Βαθιά δυσλεξία (Deep Dyslexia)
    Τα παιδιά με βαθιά δυσλεξία κάνουν πολλά λάθη στο σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας. Δεν μπορούν να διαβάσουν και να επαναλάβουν άγνωστες, σημασιολογικά , γι’ αυτά λέξεις.
         Επιφανειακή (Surface) ή οπτική (Visual) ή Δυσειδυτική (Dyseidetic) δυσλεξία
     Το παιδί που έχει αυτή τη μορφή δυσλεξίας, διαβάζει σωστά τις ορθογραφημένες λέξεις και δεν προσπαθεί να τις κατανοήσει σημασιολογικά, αλλά δεν μπορεί να τις διαβάσει ανορθόγραφα. Επιπλέον το παιδί μπορεί να συγχέει λέξεις που έχουν όμοιους ήχους.
         Φωνολογική ή ακουστική ή δυσφωνητική δυσλεξία
     Το παιδί δεν διαχωρίζει ήχους και γράμματα. Μπορεί να διαβάζει με ευκολία τις λέξεις που είναι γνωστές, αλλά συναντά προβλήματα κατά την ανάγνωση των άγνωστων λέξεων.


Γενικά χαρακτηριστικά 

  •   Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του παιδιού και της αναγνωστικής-ορθογραφικής επίδοσης του.
  •  Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας.
  •   Η ανάγνωση του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά απ’ αυτή του κανονικού αναγνώστη. 
  •  Η αναγνωστική-ορθογραφική καθυστέρησή του δεν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης του.


Πηγές :
1.           Σακκάς,Β. , Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Εκδ. Ατραπός, 2002
2    Ζακοπούλου, Β. ,  Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση συμπτωμάτων δυσλεξικής συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία. Ιωάννινα, 2001
3.            Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM – IV).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου