Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή Δυσφασία ή Παιδική αφασία

Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαταραχή στην κατάκτηση της γλώσσας με τη μορφή καθυστέρησης ή δυσλειτουργίας ή και των δύο, η οποία δε συνοδεύεται από άλλες διαταραχές, όπως η νοητική καθυστέρηση, η βαρηκοΐα, ο αυτισμός, οι κινησιακές δυσλειτουργίες και οι νευρολογικές ή ψυχολογικές διαταραχές
Η ειδική γλωσσική διαταραχή μπορεί να είναι εκφραστικού τύπου, αντιληπτικού τύπου ή μικτή. Στο DSM – IV υπάρχει η διαταραχή εκφραστικού τύπου και η μικτή, ενώ στο ICD – 10 υπάρχει η εκφραστικού τύπου και η αντιληπτικού τύπου (DSM – IV, ICD – 10).

Γλωσσικά χαρακτηριστικά
Η μορφολογία είναι σημαντικά διαταραγμένη.
 Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή συναντούν δυσκολίες με
Ø  τη χρήση των άρθρων,
Ø  τις καταλήξεις ονομάτων και ρημάτων,
Ø  τη χρήση του σωστού χρόνου των ρημάτων
Η συντακτική δομή είναι απλοποιημένη.
Ø  Συνήθως περιορίζεται στη δομή Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο.
Ø  Πολλές φορές οι λέξεις τοποθετούνται τυχαία στη φράση.
Ø Παραλείπονται οι σύνδεσμοι, οι αντωνυμίες, ενώ είναι μειωμένη η χρήση ερωτηματικών προτάσεων
Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο
Ø  υπάρχουν δυσκολίες εκμάθησης νέων λέξεων
Ø  αργούν να κατακτήσουν τις πρώτες λέξεις
Ø  να κάνουν συνδυασμούς λέξεων
Ø  δυσκολεύονται στην εύρεση της κατάλληλης λέξης
Ø  κάνουν και λάθη κατονομασίας π.χ τραπέζι αντί καρέκλα  ή καράκλα αντί καρέκλα
Στη συζήτηση
Ø  δεν παίρνουν πρωτοβουλίες (έναρξη θέματος)
Ø  οι απαντήσεις τους είναι πολλές φορές εκτός θέματος
Ø  δε χρησιμοποιούν ερωτήσεις
Ø  δεν αυτοδιορθώνουν τα λάθη τους
Ø  δε χρησιμοποιούν όρους ευγενείας
Μη- Γλωσσικά χαρακτηριστικά

  • Ο μη-λεκτικός δείκτης νοημοσύνης είναι στα φυσιολογικά όρια Συνήθως υπάρχει διαφορά μεταξύ λεκτικού και μη-λεκτικού δείκτη νοημοσύνη
  • Συμβολικό παιχνίδι κατώτερο της χρονολογικής τους ηλικίας, ίδιας ποιότητας με παιδιών μικρότερης ηλικίας
  • Περιορισμένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης
  • Δυσκολίες στη βραχύχρονη μνήμη.
  • Κινητική αδεξιότητα και αργές κινητικές απαντήσεις

Πηγές 

  •  Καρπαθίου Χ. Εγκόλπιο Παθολογίας του Λόγου στο Παιδί Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα. Εκδόσεις Έλλην, 1994
  • WORLD HEALTH ORGANIZATION ,  The ICD – 10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Geneva: World Health Organization, 1992 
  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM – IV).
·           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου